shaferka.com ©
Църковен брак
- 2 -
Тайнството Венчание
( В помощ на тези, които искат да се венчаят)

Кой може да бъде кум и какви са неговите задължения
Към избора на кумове трябва да се пристъпва отговорно и обмислено.Това произтича от изискването на Църквата към тях - да бъдат наставници в християнския живот на младото семейството и по-късно кръстници на техните деца.
Затова кумовете трябва да бъдат православни християни, да са венчани, да имат безукорен живот и да се ползват с доверието и уважението на младоженците. Важно е да се знае, че църковните правила забраняват встъпването в брак между кумове и кумци до втора степен. Родителите на младоженците, както и свещеникът, който извършва тайнството, не могат да бъдат кумове.

Какви са отговорностите на християнските съпрузи?
Обществото нарича семейството своя "най-малка клетка", а Църквата го оприличава на малка " домашна църква ", в която трябва да цари ред и хармония. Затова е нужно да се спазват Божествените наредби, според които на мъжа се полага известно първенство по сила и чест, а на жената - мястото на помощник, който да го подкрепя и му се покорява с любов. Отношенията между мъжа и жената според наставленията на ап. Павел следва да напомнят тези между Христос и Неговата Църква. Отговорностите на мъжа не са малки. Той е глава на жената и стълб на семейството - това, което е Христос за Църквата. Мъжът трябва да проявява към жена си саможертвена любов, да я пази и закриля - "Вие, мъжете, обичайте жените си, както и Христос обикна Църквата и предаде Себе Си за нея" (Еф.5:25). В брака мъжът и жената образуват едно цяло, една плът, затова и грижата на мъжа към жената трябва да бъде като за своя плът:

"Тъй са длъжни мъжете да обичат жените си, както обичат телата си: който обича жена си, себе си обича. Защото никой никога не е намразил плътта си, а я храни и съгрява, както и Господ - Църквата" (Еф.5:28-29). В този смисъл мъжът християнин трябва да знае, че е отговорен за жената, за материалното и духовното благоденствие на семейството. Той трябва да е наясно, че семейният живот изисква от него да надмогва личните си интереси и желания, да не прави нищо, което е в ущърб на жената и семейството. Мъжът трябва да бъде пример за живот на своята съпруга и на своите деца, да е справедлив, търпелив, да умее да прощава и пази мира в семейството.
Отговорностите на жената не са по-малки. Тя също има задължения към мъжа, и по подобие на Църквата към Христос, тя трябва да му бъде вярна и да му се покорява с любов. Приоритет на жената са домът и семейството. Тя трябва да знае, че нейната сила се крие в кротостта, добросърдечието, търпението и милосърдието, които са нейното истинско украшение, а не прекомерната суетна грижа за външността. В брака мъжът и жената стават "една плът" (Бит. 2:24, Марк 10:8), като под "една плът" следва да се разбира не едно материално тяло, а своеобразна единна духовна същност, в която никой не живее сам за себе си, а отдаден на другия. Затова всеки от тях трябва да приеме родителите на другия като свои родители, както и родителите трябва да обикнат своя зет или снаха като свое дете. Родителите могат да живеят и далеч от новото семейство, но винаги трябва да се чувстват почитани и уважавани. Незачитането им причинява мъка и дава лош пример на децата, от които младите съпрузи ще очакват уважение и грижа в старините си. Петата Божия заповед изисква: "Почитай баща си и майка си, за да ти бъде добре и да живееш дълго на земята". Божественият ред е неизменен и нарушаването му лишава семейството от Божието благословение.
Какви са задълженията на съпрузите като родители?
В Тайнството Брак се полага началото на ново християнско семейство, в което ще се раждат и възпитават деца. Децата са дар от Бога, а родителството - висока отговорност. Животът на децата не започва от деня на раждането им, а от момента на тяхното зачатие и родителите трябва добре да знаят това. Вие, майки, носете с достойнство своето майчино бреме, като знаете, че поведението и духовно ви разположение през време на бременността до голяма степен ще се пренесе и върху бъдещото дете.
Старайте се да водите богоугоден живот, изповядвайте се и се причастявайте често по време на бременността, записвайте името си за споменаване на Св.Литургия за здраве, спасение и леко раждане. Родители, не извършвайте аборт, който е жестоко детеубийство и грубо нарушаване на шестата Божия заповед, която е категорична: "Не убивай!". Последиците от един аборт за жената най-често са безплодие и депресия, а за семейството - лишаване от радостта на родителството за цял живот. Родителите са призвани да създават децата си не само физически, но да ги родят духовно. Затова родителите трябва да знаят, че са длъжни възможно най-скоро след раждането да кръстят детето си, да го причастяват често и изобщо да се стараят то да израстне не само като достоен човек, но и като християнин. Най-напред от родителите си детето чува за Бога и научава първите молитви.

Могат ли да се венчаят съпрузи, дълго време съжителствали в граждански брак?
Да, желателно е, за да се освети техният съюз и да получи Божието благословение. Подготовката за тайнството е като при младоженците. В тайнството Изповед те ще получат прошка чрез свещеника от Бога за това, че са живели в брачни отношения невенчани.

Кога Православната църква не позволява брак?
При следните случаи: кръвно родство по права линия от всички степени, кръвно родство по съребрена линия до пета степен включително, по двоеродие (сватовство) до трета степен, и от четвърта само в случаите двама братя да вземат две сестри или брат и сестра да вземат брат и сестра. Не е разрешено и кръстници да встъпят в брак с родителите на своите кръщелници (по своето кръщение първа и втора степен). Бракът е едно от тайнствата, които свързваме с много радост и веселие. Съществуват обаче някои забрани, които ограничават времето за неговото извършване. Това са дните на усилен пост, както и дните, в които се честват големи Господски празници, при което се дава предимство на духовната радост от празника за сметка на брака. Добре е да се знаят тези ограничения, за да не започва брачния живот на новото семейство с нарушаване на Божиите заповеди и установленията на Църквата. Забранява се извършване на тайнството Венчание през Великия пост - от Сирни заговезни до вторник на светлата седмица, през Богородичните пости (1-14 август), през коледните пости - от Коледни заговезни до Въведение Богородично (14- 21 ноември) и от Игнажден (20 декември) до Богоявление (6 януари); срещу дванадесетте Господски и Богородични празници и срещу 29 август (отсичане главата на св. Иоан Кръстител) и на 14 септември (Въздвижение на Светия Кръст - Кръстовден).

Сайта използва технологии включващи "бисквитки". Научете повече. Разбрах! Затвори