shaferka.com ©
Църковен брак
Тайнството Венчание
( В помощ на тези, които искат да се венчаят)

Защо е необходимо Венчанието?
Бракът като съюз на мъж и жена е установен от Бога още в рая. Виждайки, че не е добре за човека да бъде сам, Бог му сътворил помощник, нему подобен (Битие 2:18).
След като създал първата човешка двойка - Адам и Ева, Господ ги благословил и казал: "Плодете се и множете се, пълнете земята" (Бит.1:28). Като тайнство бракът е установен в Новия Завет. Показвайки високото достойнство на установения от Бога брачен съюз, Спасителят почел със Своето присъствие сватбата в Кана Галилейска и там извършил първото Си чудо (Иоан 2:11). В разговор с фарисеите Господ Иисус Христос привел думите, с които Бог установил брачния съюз в рая, и прибавил: "Което Бог е съчетал, човек да не разлъчва" (Мат. 19:6).

Защо Венчанието е тайнство?
Бракът е тайнство, в което чрез благословение от свещеника младоженците получават свише божествена благодат, която освещава техния брачен съюз. Тя им съдейства да постигнат главните целите на християнския брак: взаимно подпомагане в нравственото усъвършенстване и спасението, благословено раждане на деца и тяхното християнско възпитание. Апостол Павел нарича брака "тайна велика", като го сравнява със съюза между Христос и Църквата: "Ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си, и ще бъдат двамата една плът. Тази тайна е велика; но аз говоря за Христа и за църквата" (Ефес. 5:31-32). Бракът е единственото тайнство, което се извършва едновременно над двама души и ги прави да бъдат едно цяло.

Подобно на другите тайнства той се състои от видима и невидима страна. Най-важните видими действия са: възлагането венци върху главите на младоженците и трикратното тържествено благославяне на техния брачен съюз от свещеника с произнасяне на тайноизвършителните думи: "Господи, Боже наш, славою и честию венчай я" ("Господи, Боже наш, със слава и чест ги венчай"). Невидимата страна на тайнството Брак е освещаването на брачния съюз с благодатта Божия, за да стане той съвършен по подобие на духовния съюз на Христа с Църквата, и да изпълни своите висши цели.

Какво се изисква от желаещите да се венчаят?
За да се венчаят в Православната църква, от младоженците се изисква да бъдат източно-православни християни (т.е да са кръстени) и да нямат сключен брак с друго лице. За да пристъпят към тайнството Брак, младоженците трябва да извършат съответстващата на него подготовка. Тя не се отнася само до подготовка на изискваните документи, избор на храм, на кумове, облекло и място за сватбеното веселие, а преди всичко до придобиване съответната нагласа на самите младоженци, които ще пристъпят към него, за да се съединят за цял живот.

В тази връзка е добре преди Венчавката бъдещите съпрузи да се обърнат към свещеник, който да ги насочи и подготви за това тайнство, и при желание от тяхна страна да ги изповяда и причасти. Тайнствата Изповед и Причастие ще помогнат младоженците да започнат съвместния си живот необременени от лични грехове и съединени с Бога.
Кои са по-важните моменти от тайнството Брак?
Чинопоследованието на тайнството Брак се състои от две части: Обручение и Венчание. Обручението се извършва в притвора на храма, където свещеникът благославя взаимното им съгласие и обещание да встъпят в брачен съюз и запазят вярност един към друг до края на живота си. В този вълнуващ момент те държат в ръцете си запалени свещи, съединени една с друга, като напомняне за единението им в брака и решимостта им да следват в живота си светлината на Христовите заповеди. Свещеникът произнася трикратно думите: "Обручава се Божият раб (името) за Божията рабиня (името) в името на Отца и Сина и Светия Дух" като полага на десните им ръце халки - символ на безкрайната обич помежду им. Венчанието се извършва в централната част на храма. При пеенето на "Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе", обручените пристъпват водени от свещеника и застават пред украсена маса, върху която са положени светото Евангелие, светият Кръст, венците им, чаша с червено вино, хляб и бонбони. Свещеникът прочита молитви, в които измолва от Бога дълъг и мирен живот за младоженците, взаимна любов, дълговечно потомство и славни венци за тях в Божието Царство. Тези молитви, както и другите четива трябва да се слушат с особено внимание не само от младоженците, но и от останалите гости, защото те са специално подбрани и съдържат благословение както за младата двойка и за родителите им, така и за бъдещите им чада.
Ето, че настъпва и най-главният момент от тайнството Брак -свещеникът благославя венците на младоженците и при трикратното произнасяне на тайноизвършителните думи: "Венчава се Божият раб (името) с Божията рабиня (името) в името на Отца и Сина и Святаго Духа", ги полага върху главите им. След това кумът разменя венците кръстообразно три пъти, а певците пеят "Господи, Боже наш, със слава и чест ги венчай". Следва прочитането на две четива - от посланието на ап. Павел до Ефесяните, където се говори за длъжностите на християнските съпрузи (Еф.5:20-33) и от Евангелието на Иоан, където се споменава за първото чудо, което Христос извършил на сватбата в Кана Галилейска, претворявайки водата във вино (Иоан 2:1-11). Четивата са подбрани като свидетелство, че бракът е нещо свято и угодно на Бога, те напомнят също и, че Божията благодат е тази, която го усъвършенства и прави да бъде извор на непрекъсната радост и благословение за човека. Накрая младоженците, обикалят масата, върху която са поставени св. Кръст и Евангелието, в израз на духовната им радост, като с това изобразяват кръг - символа на неразкъсваемостта на техния съюз и неговото дълголетие. Това са и първите им стъпки като ново семейство, които те правят подкрепяни от своите кумове. След това свещеникът снема венците от главите им, произнасяйки благословение над младоженеца с думите: "Възвеличи се, младоженецо, като Авраам, бъди благословен като Исаак и умножи се като Иаков, ходейки в мир и изпълнявайки в правда Божиите заповеди!", а над младоженката с думите: " И ти, невясто, възвеличи се като Сарра, развесели се като Ревека и умножи се като Рахил, радвайки се на своя мъж и пазейки наредбите на закона, защото Бог тъй е благоволил".
На излизане от храма, по обичай, кумовете хвърлят над главите на младоженците жито, бонбони и монети, за да се множи челядта им и да е пълен с благодат новият им дом.


Сайта използва технологии включващи "бисквитки". Научете повече. Разбрах! Затвори